Các hoạt động ngoại khoá

  • Tất cả
  • Câu lạc bộ
  • Cuộc thi và gala
  • Ngoại khoá hè
  • Upcomming

CLB diễn xuất và kịch

Tuổi: Chưa xác định
Số lượng: Chưa xác định
Học viên sẽ được học các kỹ thuật diễn xuất, biểu đạt cảm xúc, xây dựng nhân vật và trình diễn trước công chúng.
  • Upcomming

CLB chế tạo & kỹ thuật

Tuổi: Chưa xác định
Số lượng: Chưa xác định
Học viên sẽ được học cách xây dựng các mô hình, lắp ráp và tạo ra các sản phẩm sáng tạo bằng các vật liệu và công cụ phù hợp.
  • Upcomming

CLB Khám phá khoa học

Tuổi: Chưa xác định
Số lượng: Chưa xác định
Học viên sẽ được tham gia vào các thí nghiệm khoa học, quan sát và khám phá về các hiện tượng tự nhiên, từ đó tìm ra nguyên lý & giải pháp cho các vấn đề khoa học.

CLB Toán tư duy

Tuổi: > 7 tuổi
Số lượng: 6-15 học sinh
Thông qua các trò chơi, thảo luận để giải các bài toán, học viên sẽ được rèn luyện tuy duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

CLB thuyết trình MC nhí

Tuổi: > 7 tuổi
Số lượng: 6-15 học sinh
Các em được hướng dẫn và phát triển kỹ năng trình bày trước đám đông, sử dụng ngôn ngữ và kỹ thuật phát âm chính xác.

CLB Streamlab

Tuổi: > 5 tuổi
Số lượng: 8-15 học sinh
Học viên sẽ được tham gia vào các dự án STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học).

Edu Tour

Tuổi: > 6 tuổi
Số lượng: 20-30 học sinh
Chương trình hè đặc biệt giúp học viên được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm và khám phá các miền trí thông minh.

Gala Sáng tạo

Tuổi: 5-14 tuổi
Số lượng: 10-15 học sinh
Nơi học viên có cơ hội trình bày và chia sẻ các dự án, ý tưởng của mình trong quá trình học tập.

Nhà thuyết trình sáng tạo

Tuổi: 5-14 tuổi
Số lượng: 15 học sinh
Học viên sẽ được hướng dẫn xây dựng một bài thuyết trình hấp dẫn, biểu đạt ý tưởng một cách rõ ràng và tự tin trình bày trước đám đông.

Phương pháp đào tạo

Áp dụng Tiếng Anh Sáng tạo

Học viên sẽ được tham gia tích cực vào quá trình học tập, phát triển kỹ năng Tiếng Anh và

các kỹ năng khác như giao tiếp, hợp tác, lãnh đạo và sáng tạo.

Học tập chủ động

Thay vì chỉ ngồi nghe giảng, học viên sẽ được đưa vào các tình huống thực tế và được yêu cầu tham gia tích cực trong quá trình giải quyết vấn đề, đưa ra ý kiến, và tìm kiếm thông tin.

Học tập theo nhóm

Học viên sẽ được phân công vào các nhóm làm việc, nơi các em có thể chia sẻ ý tưởng, tương tác và thảo luận cùng nhau.

Áp dụng kiến thức vào thực tế

Việc áp dụng những kiến thức Tiếng Anh đã học được vào trong các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp các con thấy thích thú hơn với việc học.

Tự tạo ra sản phẩm hoặc dự án

Mỗi khóa kết thúc các con đều có sản phẩm hoặc dự án cuối cùng. Các sản phẩm có thể là: một bài thuyết trình, một dự án nghiên cứu, hoặc một buổi trình diễn.

Hình ảnh/Video

Đăng ký học thử miễn phí